Meespelende kracht

Kim den Otter (1987), moeder van twee dochters is als energieke zelfstandige speltherapeut meewerkend in DE PRAKTIJK. Kim is tevens werkzaam in haar eigen praktijk.

Ondernemend, passievol en gedreven zoekt Kim aansluiting bij de belevingswereld van het kind. Vanuit de vertrouwensband die zij opbouwt helpt zij kinderen verder in hun ontwikkeling. Daarnaast is Kim sterk in het stuk reflectie in ouderschapsontwikkeling en begeleiding. Als vanzelfsprekend verstaat Kim haar vak als speltherapeut met als opleidingsachtergrond een bachelor Social Work (HBO) en een Master Speltherapie. Kim is ook Strongkidstrainer.

De kracht zit voor Kim in het spel zonder dat er moeilijke vragen worden gesteld. Beleven, spelen en leren door ervaren. Kim haalt energie uit het versterken van de veerkracht van het kind (en zijn/haar ouders) zodat het kind vol vertrouwen de wereld tegemoet kan gaan.

Je kunt van Kim alle zorg voor jou en jouw kind verwachten. Zichtbaar met oprechte en persoonlijke aandacht in elke vorm. Zij voelt zich dan ook nauw verbonden met de kernwaarden van DE PRAKTIJK.

DE PRAKTIJK  praktisch, persoonlijk, positief, oplossingsgericht, kortdurend, authenticiteit middels verbinding.