Kosten en vergoedingen

DE PRAKTIJK heeft contracten gesloten met alle gemeenten binnen regio Rivierenland. Als je in één van deze gemeenten woont en je hebt een verwijsbrief van de huisarts of kinderarts dan krijg je de kosten volledig vergoed. DE PRAKTIJK werkt samen met de wijkteams van de gemeenten. Word je via hen verwezen dan kom je uiteraard ook in aanmerking voor volledige vergoeding.

Ook zonder verwijzing van de arts of als je buiten de gemeenten van Regio Rivierenland woont, ben je van harte welkom. Dan gelden de tarieven die hieronder staan vermeld*. DE PRAKTIJK is aangesloten bij de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) en is lid van de overkoepelende organisatie de RBCZ. Hierdoor is het mogelijk om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit je zorgverzekering. Informeer hiervoor bij je zorgverzekeraar.

  • Telefonisch kennismakingsgesprek (30 min.) kostenloos
  • Kind/jongerensessies, oudergesprekken uurtarief 95,00 euro * vraag uw zorgverzekeraar naar vergoeding
  • Observaties, verslaglegging, gesprek leerkracht - op aanvraag

Over genoemde bedragen wordt geen BTW berekend.
Kort overleg per e-mail of telefoon is bij het tarief inbegrepen.

Bij gezamenlijk gezag is het in het belang van het kind (en wettelijk verplicht) om toestemming te hebben van beide ouders alvorens ik met kinderen kan werken. Dit geldt voor kinderen tot 16 jaar.

Wil je de afspraak afzeggen of verzetten? Doe dit dan uiterlijk 24 uur van te voren zodat we een nieuwe afspraak in kunnen plannen. Afspraken die korter dan 24 uur voor aanvang van de sessie worden geannuleerd, worden in rekening gebracht. Op alle sessies zijn de algemene voorwaarden en het privacy document van toepassing.

Kwaliteit

DE PRAKTIJK is aangesloten bij de Vereniging van Integraal Therapeuten. Dit is de beroepsvereniging voor therapeuten in Nederland. De Integratief Kinder- en Jeugdtherapeuten verlenen psychosociale zorg aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-18 jaar en hun ouders. DE PRAKTIJK staat ingeschreven onder licentienr.: 764.21.A. Voor meer informatie: www.vit-therapeuten.nl.

DE PRAKTIJK is aangesloten bij de Stichting RBCZ. Dit is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten. Voor meer informatie www.rbcz.nu.

DE PRAKTIJK staat geregistreerd bij het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Hiermee voldoet DE PRAKTIJK aan de wettelijke kwaliteitseisen om met kinderen en jongeren te kunnen werken. Tenslotte is jeugdhulp geen kinderspel! Voor meer informatie: www.skjeugd.nl.

DE PRAKTIJK is aangesloten bij SCAG, de gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg. Hiermee voldoet DE PRAKTIJK aan dit onderdeel van de WkggZ. Voor meer informatie: www.scag.nl.