DE PRAKTIJK biedt integratieve Kinder- en Jeugdtherapie aan kinderen en jongeren in de leeftijd 6 tot 18 jaar, die op sociaal emotioneel gebied een steuntje in de rug kunnen gebruiken of op gedragsniveau iets willen leren. Soms loop je even vast, zit je in een lastige situatie, of ben je uit balans. DE PRAKTIJK helpt je weer op weg.

Ook ouders kunnen bij DE PRAKTIJK terecht. Ouderbegeleiding werkt verfrissend. We kijken samen naar de verschillende rollen, patronen en wensen. Kinderen hoeven hier niet direct bij betrokken te worden. Ouderbegeleiding heeft een positief effect op het hele gezin. 

De trajecten zijn kortdurend en oplossingsgericht. De manier van werken kenmerkt zich door het 'doen door ervaren'. Dit zie je in de begeleiding vooral terug door de actieve werkvormen. Spelenderwijs gaan we samen aan de slag. Jouw unieke talenten, kwaliteiten en vaardigheden zijn het vertrekpunt. Geen tips en hapklare antwoorden maar oplossingen die passen binnen ieders unieke situatie. Je bent zelf aan het stuur en samen zoeken we naar de juiste oplossing waarbij de rol van DE PRAKTIJK gezien mag worden als klankbord.