IMG 6487

Extra Veerkracht

Veronique van Norden (1985) is als energieke zelfstandige Integratieve Kinder- en Jeugdtherapeut meewerkend in DE PRAKTIJK. Veronique is tevens werkzaam in haar eigen praktijk.

Met aandacht, warmte en vanuit vertrouwen zoekt Veronique aansluiting bij de belevingswereld van het kind. Als vanzelfsprekend verstaat Veronique haar vak als Integratief Kinder- en Jeugdtherapeut met als opleidingsachtergrond bachelor PABO (HBO) en Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie (HBO). Veronique is ook Rouw- en Verliestherapeut en Rots en Water trainer.

De kracht zit voor Veronique in het naar voren brengen van dat wat voor het kind van belang is. Gezien worden, warmte bieden en vanuit de erkenning van behoeften vervolgstappen maken die passen bij ieders eigen situatie. Veronique haalt energie uit het versterken van de kracht om terug te kunnen veren zodat kinderen vrijheid en vertrouwen ervaren en verder kunnen groeien.

Net als van Muriel, kan je van Veronique alle zorg voor jou en jouw kind verwachten. Zichtbaar met oprechte en persoonlijke aandacht in elke vorm. Veronique voelt zich dan ook nauw verbonden met de kernwaarden van DE PRAKTIJK.

DE PRAKTIJK  praktisch, persoonlijk, positief, oplossingsgericht, kortdurend, authenticiteit middels verbinding.